33
Lata doświadczenia na rynku
20
Aktualnie produkowanych domieszek

LUBANTA. Lokalna marka domieszek do betonu.

Sprawdzone produkty to podstawa silnej marki. Domieszki LUBANTA od 33 lat stanowią uznany składnik betonów produkowanych w Polsce. Dziś dostarczamy zarówno klasyczne produkty, jak i nowo opracowane serie domieszek.

Jak w większości dziedzin współczesnego życia, tak i w chemii dla budownictwa powszechnie stosuje się rozwiązania pochodzące z całego świata. Siłą rzeczy wiele technologii i produktów zostaje wdrożona w warunkach mniej lub bardziej odbiegających od oryginalnie przyjętych założeń. W LUBANCIE stawiamy natomiast na rozwiązania tworzone w miejscu stosowania betonu, wykorzystując naturalną znajomość lokalnych wymagań, krajowych tradycji budowlanych, czy wreszcie podejścia i praktycznej wiedzy ludzi z branży betonowej.

Chcemy serdecznie zaprosić do współpracy producentów betonu towarowego oraz wyrobów / elementów prefabrykowanych. Do Państwa dyspozycji oddajemy zarówno klasyczne produkty LUBANTA, jak i nowoopracowane domieszki serii EKONBET, LUBETER czy BETOCEL. Kontrolę Naszych produktów konsekwentnie pozostawiamy Instytutowi Techniki Budowlanej, działając w oparciu o certyfikat zgodności 1488-CPR-0053/Z.

Poznaj nasze produkty

LUBETER 2-20

LUBETER 2-20 to uniwersalny superplastyfikator na bazie polikarboksyeteru, stosowany przede wszystkim w produkcji szerokiego asortymentu betonu towarowego. Pozwala łączyć efekty silnego upłynnienia z wydłużonym czasem zachowania konsystencji.

Podstawowe działania

wyraźne zwiększenie stopnia ciekłości (upłynnienie) mieszanki betonowej bez zmiany współczynnika woda/cement oraz
znaczne zmniejszenie ilości wody zarobowej przy zachowaniu stałej konsystencji
W praktyce wykorzystuje się również możliwość zmniejszenia ilości zaczynu o stałej wartości w/c bez zmiany konsystencji. Co ważne efekty te uzyskuje się przy zapewnieniu odpowiedniej spójności mieszanki betonowej, bez objawów segregacji czy nadmiernej lepkości. LUBETER 2-20 umożliwia zachowanie deklarowanych właściwości mieszanki w relatywnie długim czasie.

LUBETER 1-25

LUBETER 1-25 jest rozwiązaniem dla Producentów preferujących silne reduktory wody, działające efektywnie już w niskim dozowaniu. Szybkość aktywacji polimeru oraz utrzymanie konsystencji dostosowano do typowego czasu dostaw betonu towarowego w każdych warunkach produkcji.

Podstawowe działania

wyraźne zwiększenie stopnia ciekłości (upłynnienie) mieszanki betonowej bez zmiany współczynnika woda/cement oraz
znaczne zmniejszenie ilości wody zarobowej przy zachowaniu stałej konsystencji
W praktyce wykorzystuje się również możliwość zmniejszenia ilości zaczynu o stałej wartości w/c bez zmiany konsystencji. Efekty te uzyskuje się już przy relatywnie niskim dozowaniu, zachowując odpowiednią spójność mieszanki betonowej, bez objawów segregacji czy nadmiernej lepkości.

LUBETER 3-15

LUBETER 3-15 to specjalistyczna domieszka, przeznaczona do produkcji betonu towarowego o długim i bardzo długim (>; 2h) czasie zachowania konsystencji. Służy temu specjalna struktura eteru polikarboksylanowego, która zapewnia uzyskanie pożądanego efektu bez istotnego wpływu na wiązanie i narastanie wytrzymałości wczesnej.

Podstawowe działania

zwiększenie stopnia ciekłości (upłynnienie) mieszanki betonowej bez zmiany współczynnika woda/cement oraz
zmniejszenie ilości wody zarobowej przy zachowaniu stałej konsystencji.
Jednak specjalne cechy wskazują użycie domieszki przede wszystkim tam, gdzie wymagany jest bardzo długi czas zachowania właściwości roboczych mieszanki. Dotyczy to również przypadków, gdy z różnych względów niewskazane jest nadmierne opóźnienie wiązania czy przyrostu wytrzymałości w konstrukcji.

EKONBET B

EKONBET B to plastyfikator na bazie lignosulfonianu magnezu o niskiej zawartości cukrów. Stosowany jest jako domieszka samodzielna w betonie towarowym niższych klas oraz w kombinacji z silniejszymi upłynniaczami (np. serii LUBETER) w betonach klas średnich i wysokich.

Podstawowe działania

Jako podstawowy plastyfikator EKONBET B umożliwia zmniejszenie ilości wody zarobowej od 5 do 12% przy zachowaniu stałej konsystencji, lub zwiększenie stopnia ciekłości mieszanki o 1-2 klasy przy stałej zawartości cementu i współczynniku woda/cement.
Opisane efekty ograniczają stosowanie domieszki do betonów zwykłych towarowych, klas konsystencji S2 do S4 i klas wytrzymałości od C8/10 do C30/37.
O szerszym zakresie użycia EKONBET B decyduje poprawa urabialności mieszanki i jednorodności betonu w konstrukcji, zwłaszcza gdy jednocześnie nie jest wskazane istotne opóźnienie wiązania.

EKONBET M-3

EKONBET M-3 to tradycyjny plastyfikator na bazie lignosulfonianu magnezu, bez którego trudno wyobrazić sobie produkcję betonu towarowego. Stosowany jest jako domieszka samodzielna w betonach niższych klas oraz w kombinacji z silniejszymi upłynniaczami (np. serii LUBETER) w betonach klas średnich i wysokich.

Podstawowe działania

Jako podstawowy plastyfikator EKONBET M-3 umożliwia zmniejszenie ilości wody zarobowej od 5 do 12% przy zachowaniu stałej konsystencji, lub zwiększenie stopnia ciekłości mieszanki o 1-2 klasy przy stałej zawartości cementu i współczynniku woda/cement.
Opisane efekty ograniczają stosowanie domieszki do betonów zwykłych towarowych, klas konsystencji S2 do S4 i klas wytrzymałości od C8/10 do C30/37.
O szerokim zakresie użycia EKONBET M-3 decyduje przede wszystkim poprawa urabialności mieszanki i jednorodności betonu w konstrukcji.

EKONBET 2S

EKONBET 2S to kompleksowa domieszka uplastyczniająco-opóźniająca. Znajduje zastosowanie w produkcji betonu towarowego w warunkach normalnych i podwyższonej temperatury. Głównym obszarem zastosowań są specjalne roboty geotechniczne, wszelkie elementy masywne oraz konstrukcje wymagające podwyższonej szczelności.

Podstawowe działania

W niższym zakresie dozowania (typowo 0,2 do 0,5% masy cementu) EKONBET 2S powoduje jednoczesne uplastycznienie i umiarkowane opóźnienie wiązania mieszanki betonowej. Przekłada się to na dodatkową redukcję wody od 5 do 12% lub zwiększenie  konsystencji o 1-2 klasy.
Najczęściej uzyskuje się również dłuższy czas zachowania właściwości roboczych mieszanki betonowej. Efekty te wykorzystuje się w produkcji szerokiego asortymentu betonu towarowego w warunkach normalnych i podwyższonej temperatury.
Dalsze zwiększanie dozowania EKONBET 2S powoduje już głównie wydłużenie czasu utrzymania konsystencji i wiązania mieszanki betonowej. Ważnym efektem technologicznym jest wyraźne zmniejszenie intensywności zjawisk cieplnych w dojrzewającym betonie.

LUBET 1

LUBET 1 to syntetyczna domieszka uplastyczniająco-opóźniająca. Znajduje zastosowanie w produkcji betonu towarowego w warunkach normalnych i podwyższonej temperatury. Głównym obszarem zastosowań są wszelkie elementy masywne, konstrukcje wymagające podwyższonej szczelności oraz betony stosowane w pracach geotechnicznych.

Podstawowe działania

W niższym zakresie dozowania (około 0,2 do 0,4% masy cementu) LUBET 1 powoduje jednoczesne uplastycznienie i umiarkowane opóźnienie wiązania mieszanki betonowej. Przekłada się to na dodatkową redukcję wody o 5 do 10% lub zwiększenie  konsystencji o 1-2 klasy.
Najczęściej uzyskuje się również dłuższy czas zachowania właściwości roboczych mieszanki betonowej. Efekty te wykorzystuje się w produkcji szerokiego asortymentu betonu towarowego w warunkach normalnych i podwyższonej temperatury.
Z racji swoich właściwości—m.in. braku ubocznego napowietrzenia—domieszka zalecana jest w składach o drobniejszym uziarnieniu, z dużym udziałem frakcji drobnych (spoiwo, dodatki, pyły).

LUBET 44

LUBET 44 stworzono jako uniwersalną domieszkę do produkcji szerokiego asortymentu betonu towarowego niższych i średnich klas wytrzymałości. W dolnym zakresie dozowania pełni rolę tradycyjnego plastyfikatora, w wyższym natomiast – superplastyfikatora z wydłużonym czasem wiązania.

Podstawowe działania

LUBET 44 stanowi rozwiązanie dla Producentów dążących do ograniczenia liczby stosowanych domieszek, przy zachowaniu szerokiego asortymentu betonu towarowego.
W wielu przypadkach LUBET 44 użyć można jako domieszki samodzielnej, dostosowując jedynie właściwe w danych warunkach dozowanie.
Przy niższej zawartości (typowo 0,4 do 0,8% masy cementu) LUBET 44 powoduje jednoczesne uplastycznienie i niewielkie opóźnienie wiązania mieszanki betonowej. Przekłada się to na dodatkową redukcję wody o 5 do 12% lub zwiększenie  konsystencji o 1-2 klasy. Efekty te wykorzystuje się w produkcji betonu towarowego niskich i średnich klas (typowo do C25/30).

SKORBET

SKORBET to unikatowa domieszka upłynniająco-przyspieszająca, wytwarzana wg oryginalnej technologii syntezy LUBANTA (Urząd Patentowy RP). Znajduje zastosowanie w betonach konstrukcji prefabrykowanych oraz monolitycznych o podwyższonych wymaganiach, m.in.  w zakresie dynamiki narastania wytrzymałości, szczelności czy jakości powierzchni.

Podstawowe działania

wyraźne zwiększenie stopnia ciekłości (upłynnienia) mieszanki betonowej bez zmiany współczynnika woda/cement oraz
znaczne zmniejszenie ilości wody zarobowej przy zachowaniu stałej konsystencji Umożliwia to dobór dowolnej kombinacji podstawowych klas konsystencji S1 do S4 i klas wytrzymałości na ściskanie od C16/20 do C40/50.
Niezależnie od dozowania oraz temperatury dojrzewania, SKORBET nie powoduje spowolnienia hydratacji cementu. Potwierdzeniem pozytywnego wpływu na rozwój  wytrzymałości betonu jest dodatkowa deklaracja wymagań użytkowych dla domieszki przyspieszającej twardnienie.

SKORBET-OWT

SKORBET-OWT to wersja znanej domieszki SKORBET, zmodyfikowana o dodatkowy efekt opóźnienia wiązania. Umożliwia realizację prac w warunkach normalnych i podwyższonej temperatury.

Podstawowe działania

wyraźne zwiększenie stopnia ciekłości (upłynnienie) mieszanki betonowej bez zmiany współczynnika woda/cement oraz
znaczne zmniejszenie ilości wody zarobowej przy zachowaniu stałej konsystencji Umożliwia to uzyskanie wymaganej kombinacji klasy konsystencji od S1 do S4 i klasy wytrzymałości na ściskanie od C16/20 do C40/50, przy wydłużonym czasie wiązania.
Właściwości upłynniająco-opóźniające predysponują domieszkę do użycia w warunkach normalnych i podwyższonej temperatury

ZIMOBET

ZIMOBET to klasyczna domieszka wspomagająca przyrost wytrzymałości betonu, szczególnie w warunkach niskiej temperatury dojrzewania. Optymalna formuła domieszki została opracowana przez krajowych naukowców ponad 20 lat temu. Niemniej skuteczność ZIMOBET-u w warunkach polskiego klimatu niezmiennie odpowiada wymaganiom produkcji betonu towarowego oraz prefabrykatów z betonu.

Podstawowe działania

zwiększenie wytrzymałości w określonym czasie dojrzewania lub
skrócenie czasu potrzebnego do uzyskania wymaganej wytrzymałości
Domieszkę stosuje się również jako wsparcie albo ekonomicznie uzasadnioną alternatywę dla innych sposobów przyspieszenia rozwoju wytrzymałości, np. podgrzewania składników mieszanki betonowej, użycia cementu wyższej klasy lub o większym udziale klinkieru, redukcji współczynnika woda/cement, ogrzewania zewnętrznego lub wewnętrznego (tzw. przyspieszona pielęgnacja), itd.

ZIMOBET-PC

ZIMOBET-PC to kompleksowa domieszka do betonu o działaniu upłynniająco—przyspieszającym narastanie wytrzymałości. Stanowi rozwój znanej linii produktowej ZIMOBET / ZIMOBET-334, tym razem z wykorzystaniem technologii kopolimerów o strukturze grzebieniowej.

Podstawowe działania

ZIMOBET-PC zaprojektowano jako domieszkę do samodzielnego użycia w produkcji betonu towarowego i prefabrykatów, szczególnie w warunkach obniżonej temperatury i zimowych.
W tym celu połączono efekty stosowania uniwersalnego superplastyfikatora oraz przyspieszacza twardnienia.
Budowa kopolimeru wchodzącego w skład ZIMOBET-PC zapewnia wysoką powtarzalność produkcji i przewidywalne zachowanie mieszanki betonowej w czasie dostawy, wbudowania i wykończenia powierzchni.

SKORBET-M

SKORBET–M reprezentuje linię nowych superplastyfikatorów LUBANTA o charakterystyce dostosowanej do aktualnych wymagań produkcji prefabrykatów z betonu zbrojonego i sprężonego. Wykorzystuje ostatnie osiągnięcia w rozwoju struktur polikarboksyeterów. Jednoczesna poprawa w zakresie urabialności/stabilności mieszanek, jak i szybkości narastania wytrzymałości betonu.

Podstawowe działania

upłynnienia konsystencji mieszanki betonowej bez zmiany współczynnika woda/cement oraz
znacznej redukcji ilości wody zarobowej przy zachowaniu stałej konsystencji SKORBET-M pozwala jednocześnie uzyskać unikatowe zjawiska, w tym:
stabilność mieszanek o dużej płynności
dokładne wypełnienie form z wyprowadzeniem powietrza uwięzionego
przyspieszenie rozwoju wytrzymałości we wczesnym okresie dojrzewania, w każdych warunkach dojrzewania (od obniżonej temperatury do użycia technik obróbki termicznej elementów)

BETOCEL 5A

BETOCEL 5A do skoncentrowana domieszka napowietrzająca do betonów narażonych na działanie mrozu i soli odladzających. Zalecana w przypadkach utrudnionego napowietrzenia, np. mieszanek o ograniczonej urabialności i konsystencji, wysokiej zawartości frakcji drobnych, stosowaniu dodatków typu I i II. Ułatwia zagęszczenie elementów produkowanych metodą wibroprasowania, ekstrudowania, itp.

Podstawowe działania

Stosowanie domieszki napowietrzającej BETOCEL 5A powoduje przede wszystkim znaczny wzrost odporności betonów na cykliczne zamrażanie-rozmrażanie, szczególnie w przypadkach silnego nasycenia wodą i/lub jednoczesnego działania środków odladzających (klasy ekspozycji od XF2 do XF4).
Bardziej zwarta, jednorodna mikrostruktura pozwala również zmniejszyć przepuszczalność kompozytu dla cieczy i gazów, przy zachowaniu zbliżonej wytrzymałości.
Mieszanki zawierające BETOCEL 5A charakteryzują się większą odpornością na segregację (bleeding, rozwarstwianie) i osiadanie plastyczne.

BETOCEL 7

BETOCEL 7 to domieszka napowietrzająca do betonów o wysokiej odporności na działanie mrozu i soli odladzających. Zalecana szczególnie do mieszanek plastycznych i ciekłych, również transportowanych pompami, stosowanych w produkcji elementów monolitycznych i prefabrykowanych.

Podstawowe działania

Stosowanie domieszki napowietrzającej BETOCEL 7 powoduje przede wszystkim znaczny wzrost odporności betonów na cykliczne zamrażanie-rozmrażanie, szczególnie w przypadkach silnego nasycenia wodą i/lub jednoczesnego działania środków odladzających (klasy ekspozycji od XF2 do XF4).
Bardziej zwarta, jednorodna mikrostruktura pozwala również zmniejszyć przepuszczalność kompozytu dla cieczy i gazów, przy zachowaniu zbliżonej wytrzymałości.
Mieszanki zawierające BETOCEL 7 charakteryzują się większą odpornością na segregację (bleeding, rozwarstwianie) i osiadanie plastyczne.

Skontaktuj się z nami!

Jesteś zainteresowany naszymi produktami? Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z ofertą naszej firmy.

Dane kontaktowe

LUBANTA Sp. z o.o.
+48 726 595 515
info@lubanta.com.pl
ul. Armii Poznań 49,  Luboń
Wiadomość wysłana poprawnie! Dziękujemy!
Oops! Coś poszło nie tak podczas wypełniania formularza :(
Designed and developed with  ❤️  by  Enlighten